שעון השרת 04:03:07
תאריך Wed/Nov/2018

.גאים להציג בפניכם שרת חדש, שרת עם חוויות חדשות, שרת עם הרפתקאות חדשות MuRoyal

קהילת האמיו בישראל חוותה קשיים רבים לאורך השנים, שרתים רבים שנסגרו
.וגרמו לכך שאנשים רבים פרשו מהמשחק בארץ עקב חוסר רצינות מצד בעלי השרתים

כיום הצטרפו אנשים חדשים לקהילת האמיו בארץ, אנשים שלא זכו לשחק בשרתים
.שייצגו בכבוד את קהילת האמיו בארץ, שרתים אשר היו פתוחים שנים רבות

.בארץ MU-בכדי להחזיר את הכבוד הראוי לשרת ה ,MuRoyal לכן הוחלט להקים את
!ולהעניק לכם את חווית המשחק המהנה והטובה ביותר

!מבטיחים לכם שזה נגמר Royal הנהלת
.הגענו אל האור שבקצה המנהרה, מכאן ואילך נסלול את הדרך יחדיו


-
 מפסיקים לחלום ומתחילים להגשים
 -

 

 

:פרטי השרת
שרת עונה: 3.1
אקספי: 9999
ריסט ברמה: 400
פול סטאט: 32,767

:אוונטים פעילים
Castle Siege
Blood Castle
Chaos Castle
Devil Square
Kanturu Event
Castle Deep
Cry Wolf

:אוונטים אוטומטיים
רוץ ילד רוץ 
נחש את המספר
מתמטיקה

:פקודות
/Pk - להוריד או לשים רוצח
/Post - לכתוב הודעה
/Crew - לצפות בחברי הצוות המחוברים
/Zen - לשים מקסימום כסף
/SendReset - לשלוח ריסטים
/SendCredits - לשלוח קרדיטים

/Reset - ריסט לשחקן
/AddStr - להוסיף נק' לכוח
/AddAgi - להוסיף נק' לזריזות
/AddVit - להוסיף נק' לחיים
/AddEne - להוסיף נק' לאנרגיה
/AddCmd - להוסיף נק' לפיקוד